Akce školy
školní rok 2017/2018

Úvod vzdělávací kulturní společenské sportovní

Úvod.

 

     K životu školy patří nejen každodenní školní práce, ale i aktivity kulturní, společenské, sportovní, které připravujeme pro naše děti a na kterých mohou děti prezentovat své dovednosti. Organizování všech akcí, jež spadají do této oblasti, je velmi náročné hlavně na čas a ochotu všech zúčastněných. Oceněním pro děti i učitele je potlesk diváků, hodnotný sportovní výkon, vlastní pocit účasti, poděkování vedení školy, poděkování zástupců zřizovatele - Města Větřní.

Termíny

Pedagogické rady:               

29. srpen,  13.listopadu 2017,  24. ledna, 25. dubna,  25.června  2018

Pracovní porady,školení:  
         podle potřeby metodické orgány (minimálně 2 krát ročně)
         pracovní porady – pondělí od 14.hodin dle potřeby

Individuální konzultace s rodiči: 
  

13.listopadu 2017, 24.ledna , 25.dubna23.května 2018           od 16.00 hod.

Individuální konzultace žáků,  rodičů, žáků i s rodiči s výchovným poradcem:
Kdykoliv po domluvě se žáky nebo se zákonnými zástupci.

Zápis dětí do 1.tříd :         
      Úterý 3. dubna  2018                 14.00  – 18.00 hod.

I.pololetí : 4. 9. 2017  –   31. 1. 2018
II. pololetí:
   končí v pátek 29.6. 2018

Termíny podání přihlášky pro první kolo přijímacího řízení na střední školy:
-          s talentovou zkouškou do 30.11.2017
-          ostatní do 1.3.2018

Prázdniny a ředitelské volno
Prázdniny:
   podzimní         26.října -  27. října  2017
                   vánoční           23. prosince 2017 –  úterý 2.ledna 2018
                   pololetní          2.února 2018
                   jarní               12. -  18. března 2018
                   velikonoční      29. - 30.března 2018
                   hlavní              2.červenec  –  31.srpna 2018

Ředitelské volno: pátek 29.9.2017
                              pondělí 30.4.2018
                              pondělí 7.5.2018