Akce školy
školní rok 2018/2019

Úvod vzdělávací kulturní společenské sportovní

Kulturní akce.    

V rámci školního roku se žáci naší školy účastní také různých kulturních akcí.

Nabídka divadelních a hudebních vystoupení je pestrá, jejich využití je bohužel omezeno, případně i vyloučeno skutečností, že ve škole- a ani v obci- není vhodná společenská místnost pro jejich realizaci.

Proto učitelé využívají možnosti návštěv kina, či divadla v Českém Krumlově, případně i v Českých Budějovicích. S návštěvou kulturní akce souvisí i kulturní chování a oblečení,pobyt ve společenských místnostech ve společnosti dalších cizích lidí, což prostory tělocvičny nebo jídelny nemohou poskytnout.

Poměrně časté jsou návštěvy otáčivého hlediště v rámci výletů, často vhodně spojené s prohlídkou zámku nebo celého města.

Každoročně žáci prvního stupně navštěvují koncerty pořádané Základní uměleckou školou v Českém Krumlově, kde si doplňují své hudební znalosti.

Učitelé při výběru akcí vychází ze zájmu dětí a zohledňují i  jejich finanční dostupnost.