Zájmové kroužky

Žáci mají možnost vybrat si z těchto zájmových útvarů:

Přihlášky lze  předat třídním učitelům, začátek činnosti kroužků v týdnu od 1.10.2018

Název

Pro koho

Termín

Vedoucí

Atletika

2.-4. třída

úterý 13.15 - 14.15 hodin

pí.Cieslarová

Atletika

5.-9. třída

pátek 15.00- 16.00 hodin

p.Šesták

Dráčci - tvoření

1.-9. třída

středa 15.00 - 16.00 hodin

pí.Gelnarová

Dráčkové-plavání

1.-9. třída

úterý 18.30 - 19.30 hodin

pí.Gelnarová

Plavecký kroužek

3.-4. třída

středa 15.00 - 16.00 hodin

p.Fuchs

Rybářský kroužek

pro pokročilé

pondělí 15.00 - 16.30 hodin

p.Soukup zahájení v 2.týdnu v říjnu

Rybářský kroužek

pro začátečníky

středa 16.00 - 17.00 hodin

p.Hladík zahájení v 2.týdnu v říjnu

Sbor

3. -9. třída

čtvrtek 13.00 hodin

Mgr.Vávrová

Výtvarný kroužek

1.-9. třída

čtvrtek

Mgr.Vojtíšková

Volejbal

5.- 9. třída

úterý 15.00 - 16.30 hodin

Mgr.Bicek

Volejbal

5 -9. třída

čtvrtek 15.00 - 16.30 hodin

Mgr.Bicek

Stolní tenis

2.-9. třída

středa 17.00 - 19.00 hodin

p.Lepeška

Herní kroužek

1.-9. třída

pátek 13.00- 14.00 hodin

Mgr.Temiaková

Flétničky

1. -5. třída

pondělí 13.20 - 14.00 hodin

Mgr.Vysušil zahájení v 2.týdnu v říjnu

Dovedné ruce

2.třída

úterý 13.00 - 13.45 hodin

Mgr.Blažková

Školáček

3. -9. třída

1 x týdně velká přestávka

Mgr.Vysušil

Kroužek ručních prací

2. - 9. třída

středa 14.00 - 16.00 hodin

pí.Svetová

Psaní na klávesnici

8. -9. třída

pondělí 13.15 - 14.00 hodin

pí.Sobolová zahájení v 2.týdnu v říjnu

Sportovní gymnastika

4. - 6. třída

pátek 13.30 - 14.30 hodin

Mgr.Kubalák