Anorganická chemie
autor: Mgr. Ilkóová Václava

Materiály jsou ve formátu .ppt ( PowerPoint 2003):
 

Číslo Téma hodiny Označení
1 Tělesa a chemické látky VY_32_INOVACE_CH8_01
2 Směsi VY_32_INOVACE_CH8_02
3 Roztoky a jejich složení - výklad VY_32_INOVACE_CH8_03
4 Roztoky - výpočty hmotnostního zlomku VY_32_INOVACE_CH8_04
5 Metody oddělování složek různorodých směsí VY_32_INOVACE_CH8_05
6 Metody oddělování složek stejnorodých směsí VY_32_INOVACE_CH8_06
7 Voda - základ života VY_32_INOVACE_CH8_07
8 Vzduch VY_32_INOVACE_CH8_08
9 Atom a jeho stavba  VY_32_INOVACE_CH8_09
10 Atom a jeho elektronový obal VY_32_INOVACE_CH8_10
11 Atom a molekula VY_32_INOVACE_CH8_11
12 Prvek a sloučenina VY_32_INOVACE_CH8_12
13 Kationty - vznik, iontová rovnice VY_32_INOVACE_CH8_13
14 Anionty - vznik, iontová rovnice VY_32_INOVACE_CH8_14
15 Chemická vazba a její typy VY_32_INOVACE_CH8_15
16 Chemická vazba - výpočty VY_32_INOVACE_CH8_16
17 Názvosloví iontů VY_32_INOVACE_CH8_17
18 Názvosloví halogenidů VY_32_INOVACE_CH8_18
19 Názvosloví oxidů VY_32_INOVACE_CH8_19
20 Názvosloví sulfidů VY_32_INOVACE_CH8_20