Organická chemie
autor: Mgr. Ilkóová Václava

Materiály jsou ve formátu .pptx ( PowerPoint 2007):

Číslo Téma hodiny Označení
1 Neutralizace VY_32_INOVACE_CH9_01
2 Soli VY_32_INOVACE_CH9_02
3 Názvosloví solí VY_32_INOVACE_CH9_03
4 Význam solí VY_32_INOVACE_CH9_04
5 Výroba železa VY_32_INOVACE_CH9_05
6 Výroba oceli VY_32_INOVACE_CH9_06
7 Elektrolýza VY_32_INOVACE_CH9_07
8 Termochemie a reakční teplo VY_32_INOVACE_CH9_08
9 Paliva VY_32_INOVACE_CH9_09
10 Zdroje energie VY_32_INOVACE_CH9_10
11 Ropa VY_32_INOVACE_CH9_11
12 Alkany VY_32_INOVACE_CH9_12
13 Výpočty z chemických rovnic VY_32_INOVACE_CH9_13
14 Alkeny VY_32_INOVACE_CH9_14
15 Alkiny VY_32_INOVACE_CH9_15
16 Areny VY_32_INOVACE_CH9_16
17 Halogenderiváty uhlovodíků VY_32_INOVACE_CH9_17
18 Alkoholy VY_32_INOVACE_CH9_18
19 Aldehydy a ketony VY_32_INOVACE_CH9_19
20 Karboxylové kyseliny VY_32_INOVACE_CH9_20