Slovní druhy - mluvnické kategorie
autor: Mgr. Václav Vysušil

Materiály jsou ve formátu .flp ( Activstudio3).
Při ukládání souborů dejte místo přípony .zip příponu .flp

Číslo Téma hodiny Označení
1 Přehled slovních druhů VY_32_INOVACE_CJ4B_01
2 SLOVESA VY_32_INOVACE_CJ4B_02
3 Infinitiv VY_32_INOVACE_CJ4B_03
4 Slovesa zvratná VY_32_INOVACE_CJ4B_04
5 Jednoduché a složené tvary sloves VY_32_INOVACE_CJ4B_05
6 Časování sloves - přítomný čas VY_32_INOVACE_CJ4B_06
7 Časování sloves - budoucí čas VY_32_INOVACE_CJ4B_07
8 Časování sloves - minulý čas VY_32_INOVACE_CJ4B_08
9 PODSTATNÁ JMÉNA VY_32_INOVACE_CJ4B_09
10 Vzory podstatných jmen VY_32_INOVACE_CJ4B_10
11 Vzory město a moře VY_32_INOVACE_CJ4B_11
12 Vzory kuře a stavení VY_32_INOVACE_CJ4B_12
13 Vzory žena a růže VY_32_INOVACE_CJ4B_13
14 Vzory píseň a kost VY_32_INOVACE_CJ4B_14
15 Vzory pán a hrad VY_32_INOVACE_CJ4B_15
16 Vzory muž a stroj VY_32_INOVACE_CJ4B_16
17 OPAKOVÁNÍ - Co vyjadřují podstatná jména a slovesa VY_32_INOVACE_CJ4B_17
18 Určování podstatných jmen VY_32_INOVACE_CJ4B_18
19 Určování sloves VY_32_INOVACE_CJ4B_19
20 Opakování - podstatná jména a slovesa VY_32_INOVACE_CJ4B_20