Nauka o slově, význam a stavba
autor: Mgr. Václav Vysušil

Materiály jsou ve formátu .flp ( Activstudio3).
Při ukládání souborů dejte místo přípony .zip příponu .flp

Číslo Téma hodiny Označení
1 Hláska - písmeno - abeceda VY_32_INOVACE_CJ4A_01
2 Hlásky - rozdělení VY_32_INOVACE_CJ4A_02
3 Samohlásky VY_32_INOVACE_CJ4A_03
4 Souhlásky VY_32_INOVACE_CJ4A_04
5 Písmeno - slabika - slovo VY_32_INOVACE_CJ4A_05
6 Stavba slova - kořen VY_32_INOVACE_CJ4A_06
7 Stavba slova - předpona VY_32_INOVACE_CJ4A_07
8 Stavba slova - přípona VY_32_INOVACE_CJ4A_08
9 Tvoření nových slov VY_32_INOVACE_CJ4A_09
10 Slova příbuzná VY_32_INOVACE_CJ4A_10
11 Význam slov VY_32_INOVACE_CJ4A_11
12 Slova jednoznačná VY_32_INOVACE_CJ4A_12
13 Slova mnohoznačná VY_32_INOVACE_CJ4A_13
14 Slova protikladná VY_32_INOVACE_CJ4A_14
15 Slova souznačná VY_32_INOVACE_CJ4A_15
16 Slova citově zabarvená VY_32_INOVACE_CJ4A_16
17 Slova spisovná a nespisovná VY_32_INOVACE_CJ4A_17
18 Slova významem nadřazená a podřazená VY_32_INOVACE_CJ4A_18
19 Stavba slova - shrnutí VY_32_INOVACE_CJ4A_19
20 Význam slov - shrnutí VY_32_INOVACE_CJ4A_20