Digitální učební materiály

 Digitální učební materiály pedagogů školy byly vytvořeny ve školním roce 2011-2012

Název

Předmět

Ročník

Vyjmenovaná slova

český jazyk

3. ročník

Vzory podstatných jmen

český jazyk

4. ročník

Stavba věty

český jazyk

4. ročník

Nauka o slově, význam a stavba

český jazyk

4. ročník

Slovní druhy - mluvnické kategorie

český jazyk

4.ročník

Slovní zásoba a cvičení

německý jazyk

3. ročník

Říkadla,rozpočitadla a písně

německý jazyk

3. ročník

Znázorňování a porovnávání čísel

matematika

4.ročník

Druhá mocnina a odmocnina, Pythagorova věta

matematika

8.ročník

Rovnice a slovní úlohy

matematika

8.ročník

Objem a povrch těles

matematika

9.ročník

Testy a procvičování výpočtů

fyzika

7.ročník

Starověký Řím

dějepis

6.ročník

Středověk

dějepis

7.ročník

Anorganická chemie

chemie

8.ročník

Organická chemie

chemie

9.ročník

Místo,kde žiji

prvouka

2.ročník

Hardware PC

informatika

4.- 9.ročník

Word,Excel

informatika

5.- 9.ročník

Technické práce

člověk a svět práce

6.ročník

Pravidla a taktika sportovních her

tělesná výchova

6.- 9.ročník