Testy a procvičování výpočtů
Mgr. Jiří Mikuška

Materiály jsou ve formátu .flp ( Activstudio3).  
Při ukládání souborů dejte místo přípony .zip příponu .flp
Doplňky jsou ve formátu .pdf

Číslo Téma hodiny Označení Doplňky
1 AZ Kviz - úvod VY_32_INOVACE_F7_01  
2 Test - pohyb tělesa VY_32_INOVACE_F7_02 test výsledky
3 Graf- dráha rovnoměrného pohybu VY_32_INOVACE_F7_03  
4 Převody jednotek s,v,t VY_32_INOVACE_F7_04  
5 Výpočet - pohyb tělesa VY_32_INOVACE_F7_05  
6 Výpočet - gravitační síla VY_32_INOVACE_F7_06  
7 Test - síla VY_32_INOVACE_F7_07 test výsledky
8 Test - Newtonovy zákony VY_32_INOVACE_F7_08 test výsledky
9 Test - Moment síly VY_32_INOVACE_F7_09 test výsledky
10 Výpočet - moment, páka VY_32_INOVACE_F7_10  
11 Test -  tření, tlak VY_32_INOVACE_F7_11 test výsledky
12 Převody jednotek  síla, tlak VY_32_INOVACE_F7_12  
13 Výpočet - tlak VY_32_INOVACE_F7_13  
14 AZ Kviz - pololetní opakování VY_32_INOVACE_F7_14  
15 Výpočet - hydrostatický tlak,síla VY_32_INOVACE_F7_15  
16 Výpočet-  Archimédův zákon VY_32_INOVACE_F7_16  
17 Test - mechanické vlastnosti kapalin VY_32_INOVACE_F7_17 test výsledky
18 Test - mechanické vlastnosti plynů VY_32_INOVACE_F7_18 test výsledky
19 Test - optika VY_32_INOVACE_F7_19 test výsledky
20 AZ Kviz - opakováni  VY_32_INOVACE_F7_20