Druhá mocnina a odmocnina, Pythagorova věta
autor: Mgr. Martina Soukupová
Mgr. Jiří Mikuška

Materiály jsou ve formátu .flp ( Activstudio3).  
Při ukládání souborů dejte místo přípony .zip příponu .flp

Číslo Téma hodiny Označení
1 Druhá mocnina celého čísla VY_32_INOVACE_M8A_01
2 Druhá mocnina desetinného čísla a čísel 10,100, 1000 … VY_32_INOVACE_M8A_02
3 Druhá mocnina zlomku VY_32_INOVACE_M8A_03
4 Vlastnosti druhé mocniny VY_32_INOVACE_M8A_04
5 Druhá mocnina přirozeného čísla v tabulkách VY_32_INOVACE_M8A_05
6 Druhá mocnina desetinného čísla v tabulkách VY_32_INOVACE_M8A_06
7 Druhá odmocnina VY_32_INOVACE_M8A_07
8 Vlastnosti druhé odmocniny, odmocnina zlomku VY_32_INOVACE_M8A_08
9 Druhá odmocnina přirozeného čísla v tabulkách VY_32_INOVACE_M8A_09
10 Druhá odmocnina desetinného čísla v tabulkách VY_32_INOVACE_M8A_10
11 AZ - Kviz - Druhá mocnina a odmocnina VY_32_INOVACE_M8A_11
12 Pythagorova věta - úvod VY_32_INOVACE_M8A_12
13 Výpočet přepony VY_32_INOVACE_M8A_13
14 Výpočet odvěsny VY_32_INOVACE_M8A_14
15 Výpočet úhlopříčky ve čtverci VY_32_INOVACE_M8A_15
16 Výpočet úhlopříčky v obdélníku VY_32_INOVACE_M8A_16
17 Výpočet výšky v rovnostranném trojúhelníku VY_32_INOVACE_M8A_17
18 Výpočet výšky v rovnoramenném  trojúhelníku VY_32_INOVACE_M8A_18
19 Pythagorova věta  v praxi VY_32_INOVACE_M8A_19
20 AZ - Kviz - Pythagorova věta VY_32_INOVACE_M8A_20