Objem a povrch těles
autor:  Mgr.  Martina Soukupová
Mgr. Jiří Mikuška

Materiály jsou ve formátu .flp ( Activstudio3).  
Při ukládání souborů dejte místo přípony .zip příponu .flp
Doplňky - pracovní listy - jsou ve formátu .pdf

Číslo Téma hodiny Označení Doplňky
1 AZ-kvíz - vzorce rovinné útvary VY_32_INOVACE_M9_01  
2 Čtverec, obdélník - obvod a obsah VY_32_INOVACE_M9_02  
3 Trojúhelník, kosočtverec, kosodélník - obvod a obsah VY_32_INOVACE_M9_03  
4 Lichoběžník, mnohoúhelníky - obvod a obsah VY_32_INOVACE_M9_04  
5 Kružnice, kruh,oblouk, výseč- obvod a obsah VY_32_INOVACE_M9_05  
6 AZ-kvíz - jednotky délky,obsahu a objemu VY_32_INOVACE_M9_06  
7 Krychle - objem a povrch VY_32_INOVACE_M9_07  
8 Kvádr - objem a povrch VY_32_INOVACE_M9_08  
9 Hranol - objem a povrch VY_32_INOVACE_M9_09  
10 Válec - objem a povrch VY_32_INOVACE_M9_10  
11 Převody jednotek - délka,obsah, objem a hmotnost VY_32_INOVACE_M9_11 a,b,c,d,e
12 Jehlan - popis, síť, povrch a objem VY_32_INOVACE_M9_12  
13 Jehlan - procvičování výpočtů - objem a povrch VY_32_INOVACE_M9_13  
14 Kužel - popis, síť, povrch a objem VY_32_INOVACE_M9_14  
15 Kužel - procvičování výpočtů - objem a povrch VY_32_INOVACE_M9_15  
16 Koule - popis, povrch a objem VY_32_INOVACE_M9_16  
17 Komolý jehlan a kužel  VY_32_INOVACE_M9_17  
18 Úlohy z praxe- objem a povrch - jehlan, kužel ,koule VY_32_INOVACE_M9_18  
19 Slovní úlohy 2 - objem a povrch - jehlan, kužel ,koule VY_32_INOVACE_M9_19  
20 AZ-kvíz - vzorce tělesa VY_32_INOVACE_M9_20