Starověký Řím
autor: Mgr. Tomáš Bicek

Materiály jsou ve formátu .ppt ( PowerPoint 2003):

Číslo Téma hodiny Označení
1 Řím – poloha, časové vymezení, rozsah říše VY_32_INOVACE_D6_01
2 Počátky římského městského státu  VY_32_INOVACE_D6_02
3 Legenda o založení Říma VY_32_INOVACE_D6_03
4 Řím ovládá celou Itálii VY_32_INOVACE_D6_04
5 Pověsti o únosu Sabinek a o tom, jak husy zachránily Řím VY_32_INOVACE_D6_05
6 Uspořádání římského státu VY_32_INOVACE_D6_06
7 Uspořádání římského státu VY_32_INOVACE_D6_07
8 Řím po ovládnutí Středomoří VY_32_INOVACE_D6_08
9 Spartakovo povstání VY_32_INOVACE_D6_09
10 Občanské války a konec republiky  VY_32_INOVACE_D6_10
11 Římští císaři VY_32_INOVACE_D6_11
12 Rozkvět císařství VY_32_INOVACE_D6_12
13 Krize císařství VY_32_INOVACE_D6_13
14 Zánik Západořímské říše VY_32_INOVACE_D6_14
15 Římská vzdělanost a věda VY_32_INOVACE_D6_15
16 Římské umění VY_32_INOVACE_D6_16
17 Opakování starověkého Říma I. VY_32_INOVACE_D6_17
18 Opakování starověkého Říma II. VY_32_INOVACE_D6_18
19 Opakování starověkého Říma III. VY_32_INOVACE_D6_19
20 Římští bohové – dlouhodobý úkol VY_32_INOVACE_D6_20