Rovnice a slovní úlohy
autor: Mgr. Martina Soukupová
Mgr. Jiří Mikuška

Materiály jsou ve formátu .flp ( Aktivstudio3):
Při ukládání souborů dejte místo přípony .zip příponu .flp
  

Číslo Téma hodiny Označení
1 Rovnost VY_32_INOVACE_M8B_01
2 Rovnice - úvodní část VY_32_INOVACE_M8B_02
3 Rovnice - úpravy - dělení VY_32_INOVACE_M8B_03
4 Rovnice - jednoduché zlomky VY_32_INOVACE_M8B_04
5 Rovnice - ekvivalentní úpravy VY_32_INOVACE_M8B_05
6 Rovnice se závorkami VY_32_INOVACE_M8B_06
7 Rovnice se zlomky VY_32_INOVACE_M8B_07
8 Rovnice počet řešení VY_32_INOVACE_M8B_08
9 Rovnice - souhrnné opakování VY_32_INOVACE_M8B_09
10 AZ kvíz rovnice VY_32_INOVACE_M8B_10
11 Vyjádření neznámé ze vzorce VY_32_INOVACE_M8B_11
12 Rovnice- obtížné příklady VY_32_INOVACE_M8B_12
13 Slovní úlohy řešené rovnicí - úvod VY_32_INOVACE_M8B_13
14 Jednoduché slovní úlohy VY_32_INOVACE_M8B_14
15 Slovní úlohy s čísly VY_32_INOVACE_M8B_15
16 Slovní úlohy se zlomky VY_32_INOVACE_M8B_16
17 Slovní úlohy na směsi VY_32_INOVACE_M8B_17
18 Slovní úlohy na procenta VY_32_INOVACE_M8B_18
19 Slovní úlohy souhrnné opakování VY_32_INOVACE_M8B_19
20 AZ kvíz slovní úlohy - rovnice VY_32_INOVACE_M8B_20