Středověk
autor: Mgr. Jakub Komrska

Materiály jsou ve formátu .ppt ( PowerPoint 2003):

Číslo Téma hodiny Označení
1 Počátky středověké Evropy VY_32_INOVACE_D7_01
2 Francká říše VY_32_INOVACE_D7_02
3 Sámova říše VY_32_INOVACE_D7_03
4 Velkomoravská říše VY_32_INOVACE_D7_04
5 Počátky Českého státu VY_32_INOVACE_D7_05
6 Vznik států ve střední Evropě VY_32_INOVACE_D7_06
7 Nájezdy Vikingů, středověká Anglie a Francie VY_32_INOVACE_D7_07
8 Románská kultura VY_32_INOVACE_D7_08
9 Vrchol Českého státu v raném středověku VY_32_INOVACE_D7_09
10 Křížové výpravy VY_32_INOVACE_D7_10
11 Středoevropská velmoc posledních Přemyslovců VY_32_INOVACE_D7_11
12 Vznik středověkých měst VY_32_INOVACE_D7_12
13 Vpád Mongolů do Evropy VY_32_INOVACE_D7_13
14 Gotický sloh a kultura VY_32_INOVACE_D7_14
15 Český stát v době Karla IV. VY_32_INOVACE_D7_15
16 Mistr Jan Hus VY_32_INOVACE_D7_16
17 Doba Husitských válek VY_32_INOVACE_D7_17
18 Humanismus a renesance VY_32_INOVACE_D7_18
19 Zámořské objevné plavby a jejich význam VY_32_INOVACE_D7_19
20 Reformace a protireformace VY_32_INOVACE_D7_20