Zaměstnanci školy

Vedení školy Základní škola Mateřská škola
Školní jídelna Školní družina Provozní úsek

Vedení školy

Titul,příjmení  jméno

E-mail

pozice

Mgr. Halka Jánová

reditelka@zsamsvetrni.cz

Ředitelka školy, učitelka 2. stupně

Mgr. Jaroslava Dědková

jaroslava.dedkova@zsamsvetrni.cz

Zástupkyně ředitelky, učitelka 2. stupně, koordinátor ICT

Marie Vysušilová

marie.vysusilova@zsamsvetrni.cz

Účetní, rozpočtářka

Zuzana Bohdalová

zuzana,bohdalova@zsamsvetrni.cz

Vedoucí učitelka MŠ

Iva Kotousová

iva.kotousova@zsamsvetrni.cz

Vedoucí vychovatelka ŠD

Naděžda Říčařová

nadezda.ricarova@zsamsvetrni.cz

Vedoucí školní jídelny

Zlata Dvořáková

zlata.dvorakova@zsamsvetrni.cz

Vedoucí uklízeček, školnice

 

 

 

 

 

Školní poradenské pracoviště

Titul,příjmení  jméno

E-mail

pozice

Mgr. Miroslava Mrázová

miroslava.mrazova@zsamsvetrni.cz

Výchovná poradkyně 1. stupeň

Mgr. Renata Achatzyová

renata.achatzyova@zsamsvetrni.cz

Výchovná poradkyně 2. stupeň

Mgr. Václav Vysušil

vaclav.vysusil@zsamsvetrni.cz

Metodik prevence

Mgr. Ivana Temiaková

ivana.temiakova@zsamsvetrni.cz

Koordinátorka inkluze

Mgr. Stanislava Čierna

stanislava.cierna@zsamsvetrni.cz

Speciální pedagog (každý pátek)

Mgr. Aneta Koubová

aneta.koubova@zsamsvetrni.cz

Školní psycholožka (každé úterý)

 

zpět