Zaměstnanci školy

Ředitelství Pedagogové ZŠ Pedagogové MŠ
Zaměstnanci jídelny Provozní zaměstnanci

Ředitelství

Titul

Příjmení jméno

Funkce
email

Mgr.

Jánová Halka

ředitelka školy
reditelka@zsamsvetrni.cz

Mgr.

Mikuška Jiří

zástupce ředitele
mikuska@zsamsvetrni.cz

 

Vysušilová Marie

účetní

 

Jelínková Dana

administrativní pracovnice

 

Školní poradenské pracoviště

Titul

Příjmení jméno

Funkce
email

Mgr.

Mrázová Miroslava

výchovný poradce - 1.stupeň
miroslava.mrazova@email.cz

Mgr.

Achatzyová Renata

výchovný poradce - 2.stupeň
achare@seznam.cz

Mgr,

Vysušil Václav

metodik prevence
vaclav.vysusil@tiscali.cz

Mgr.

Vojtíšková Tereza

koordinátor inkluze
terezavojti@seznam.cz

zpět