VÝUKA POČÍTAČŮ

Výuka práce s počítačem probíhá na naší škole v předmětu Informatika od čtvrté třídy. Škola má počítačovou učebnou, která je průběžně modernizována. V současné době je vybavena 15 žákovskými PC s Windows 7 a rychlým Internetem. Vše je  zapojeno do sítě se serverem s operačním systémem Linux. Na PC je nainstalován Microsoft Office a řada výukových programů pro většinu předmětu. Učebna se využívává denně od 7.45 zpravidla až do 15. hodin.