Recyklohraní

soutěž  ve sběru recyklovatelných komodit

Úvod Svět recyklace Životní cyklus elektrozařízení Co patří do sběrné nádoby Kvíz
Odpadové zajímavosti Znak obce      

Úvod


Je hra pro žáky základních škol. Soutěží se ve sběru  recyklovatelných komodit. Za vybrané věci jsou školám udělovány body, za něž si lze vybrat odměny. Více na www.recyklohrani.cz

 Co se sbírá?

 Pomozte svým dětem udělat něco pro přírodu a získat zajímavé odměny. Veškeré uvedené komodity se vybírají v budově školy.