Školní žákovská rada

Historie Členové Pravidla Akce Foto

Akce Školní žákovské rady  

- organizování charitativních sbírek

- školní volejbalový, fotbalový a florbalový turnaj mezi třídami na 2. stupni, vybíjená na 1. stupni

- anketa NEJ učitel

-  vypouštění balonků s vánočním přáním

- Den bláznů

- Barevný týden

- Mikulášská nadílka

- návštěva divadelního představení