Školní žákovská rada

Historie Členové Pravidla Akce Foto

Historie Školní žákovské rady  

     Školní žákovskou radu možná mnozí už bereme na naší škole jako samozřejmost, ale málokdo si už pamatuje, jak to vlastně začalo…

     Když se ve školním roce 1998/99 připravovala novela Vnitřního řádu školy, byli žáci vyzváni k sepsání námětů na jeho doplnění. Mezi náměty se objevil i požadavek na setkávání se zástupců tříd a vyučujících, na kterých by se dalo diskutovat o problémech a kde by obě strany mohly vyjádřit své názory. Z této iniciativy vznikla školní žákovská rada.

     Poprvé se ŠŽR sešla 23.11.1999. Účastníky se stali vždy dva zástupci z každé třídy, počínaje třídami čtvrtými. Od další schůzky se účastnili i zástupci třetích tříd. Jednání řídila p. učitelka M. Kreuzová, v dalším roce p. učitelky M. Kolafová a P. Pulcová, od školního roku 2001/2002 J.Říhová, od 2006 T.Bicek, od 2008 T.Bicek a V. Filípková, od 2010 T.Bicek a R. Achatzyová , od 2013 T.Bicek a J. Prokůpková a od roku 2014 R. Achatzyová a J.Masopustová, od roku 2019 T.Bicek

Do konce školního roku 2000/2001 se schůzky konaly dvakrát ročně, od následujícího školního roku se začaly konat pravidelněji – 7-8x do roka,  nyní nejméně 1x za měsíc.