Učebna Google - návodná videa

Google učebna -přihlášení žáka
Google učebna - přehled úkolů
Google učebna - videohovor žáka/studenta
Google učebna - přidání přílohy do úkolu
Google učebna -řešení úkolu s Google dokumentem
Google učebna - řešení úkolu zadaného v MS WORD
Google učebna - kontrola aktivit rodičem