Snížení energetické náročnosti ZŠ a MŠ Větřní

Úvod Fotografie - stavba Fotografie -současnost Zatepleni- doplňující informace

Základní informace

Projekt realizovaný v letech 2009 - 2010 byl spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Navrhované opatření spočívalo v zateplení obvodových stěn, výměně výplní a zateplení střešních konstrukcí. Realizací tohoto projektu dochází ke snížení emisí CO2 o cca 81,2 t/rok a k úspoře energie cca 1 156 GJ/rok.

Celkové uznatelné náklady na akci činily 3 611 635 Kč, z toho byl
příspěvek z fondu Evropské unie 3 069 890 Kč ( 85 %)
příspěvek SFŽP ČR 180582 Kč ( 5%)
příspěvek obce Větřní 361 163 Kč (10 %)