Vyhledat na webu

Zavřít

Projekt Obědy pro ...

Autor: Halka Jánová

04. 09. 2023

Vážení rodiče,

naše škola se zapojila do projektu Obědy pro jihočeské děti. Jako škola jsme již registrováni, zákonný zástupce se zaregistruje do systému sám - https://obedy.kraj-jihocesky.cz/informace pro rodiče.

Podmínky:

1. jedná se o děti/žáky/studenty ve věku 2 – 26 let, kteří jsou zapojeni do předškolního vzdělávání (mateřská škola), jsou žáky/studenty základních škol či víceletých gymnázií, žáky středních škol, žáky konzervatoří či navštěvují domovy mládeže a internátní zařízení

2. rodina, v níž děti/žáci/studenti žijí, se ocitla v nepříznivé finanční situaci4 a pobírá v době, kdy podporu na školní stravování čerpá − doplatek na bydlení, a/nebo − příspěvek na živobytí, a/nebo − dávku pěstounské péče „odměna pěstouna“, a/nebo − dávku pěstounské péče „příspěvek při pěstounské péči“, a/nebo − dávku pěstounské péče „příspěvek na úhradu potřeb dítěte“.

Distribuce finanční pomoci probíhá prostřednictvím škol, školských zařízení či zařízení školního stravování, příspěvek na školní stravování není vyplácen zákonným zástupcům dětí.

Obědy budou hrazeny od okamžiku schválení žádosti úřadem práce.

Pomoc s přihlášením poskytne p. Vysušilová či paní Benychová v úterý a čtvrtek od 13 do 14 hodin.

Podrobnější informace najdete na https://obedy.kraj-jihocesky.cz/