Vyhledat na webu

Zavřít
Zobrazit navigaci

Čj. 184/2022

Datum: 25. 5. 2022


ROZHODNUTÍ

o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2022/2023

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Větřní, Školní 232, 382 11 Větřní, příspěvková organizace, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 34, § 165 odst. 2 písm. b) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů rozhodl, že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole.

Do mateřské školy od školního roku 2022/2023 děti s těmito registračními čísly, pod kterými byly přijímány žádosti o přijetí do mateřské školy


Seznam přijatých dětí do MŠ pro školní rok 2022-23 podle kódů:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

12 přijato od 29. 9. 2022

13 přijato od 28. 9. 2022

14

16

17

18

19

20

21

22

25

26

27

30

31

32

33

34


Odůvodnění: Odůvodnění rozhodnutí není třeba, jestliže správní orgán prvního stupně účastníkům v plném rozsahu vyhoví.

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data převzetí tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitelky ZŠ a MŠ Větřní ke krajskému úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích.

Mgr. Halka Jánová

ředitelka ZŠ a MŠ Větřní