Vyhledat na webu

Zavřít
Zobrazit navigaci

Zápis do mateřské školy

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Větřní, Školní 232, stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 36 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k plnění povinné školní docházky v případě, kdy počet žádostí o přijetí k plnění povinné školní docházky v daném roce, přijatý při zápisu k povinné školní docházce, překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí. 

 1. Dítě má trvalý pobyt ve spádové oblasti Města Větřní. 3 body
 2. Věk dítěte: 
  1. 5 let 4 body
  2. 4 roky 3 body 
  3. 3 roky 2 body
 3. Dítě má sourozence v mateřské nebo základní škole ve Větřní. 1 bod
 4. Dítě se hlásí k celodennímu provozu.2 body
 5. Dítě má zvládnuté základní hygienické a sebeobslužné činnosti. 2 body 

U cizince podle (§ 20 zákona č. 561/2004 Sb.) by se jednalo o hlášené místo pobytu na území ČR (§ 93 a násl. zák. č. 326/1999 Sb.), které prokáže příslušným platným dokladem. 

V případě, že bude překročen stanovený počet přijímaných žáků, bude zohledněna zaměstnanost rodičů dítěte – přednost bude dána zaměstnaným zájemcům o přijetí před těmi, kteří nejsou zaměstnáni a mohou poskytovat dítěti péči sami.

Podrobné informace k zápisu

Dle opatření MŠMT k zápisům musíme letos organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Upřednostňujeme, pokud je to možné, podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole (datová schránka, email s elektronickým podpisem), případně dle konkrétní situace osobně do školy nebo poštou. 

Nicméně až se vylepší epidemiologická situace, vaše děti o tradiční zápis nepřijdou – o termínech vás budeme informovat. V případě nejasností nás neváhejte kontaktovat. Prosím, sledujte webové a facebookové stránky školy, o případných změnách vás budeme průběžně informovat.

Žádost o přijetí

Zde naleznete žádost o přijetí.

Evidenční list

Zde naleznete evidenční list.

Informace k zápisu do mateřské školy pro školní rok 2020/2021 

Zápis do mateřské školy proběhne v úterý 5. května od 9,00 do 16,00 hodin v budově mateřské školy, kancelář vedoucí učitelky p. Zuzany Bohdalové, a dále ve středu 6. května 2020 od 9,00 do 16,00. hodin. Dle vývoje epidemiologické situace, pokud nebude vhodná osobní návštěva (aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy), zašlete dokumenty do 6. 5. 2020 těmito způsoby: 

 1. v zalepené obálce do schránky na dopisy umístěné na brance MŠ (přihlášku a potvrzený evidenční list, kopie rodného listu a OP)
 2. do datové schránky školy xnysf84
 3. e-mailem na zuzana.bohdalova@zsamsvetrni.cz (přihlášku a potvrzený evidenční list)
 4. poštou
 5. osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy – prosím toto využívejte jako krajní možnost i z důvodu vaší bezpečnosti

Požadované dokumenty: rodný list dítěte, občanský průkaz, vyplněný evidenční list vč. potvrzení od dětského lékaře a přihlášku. Evidenční list a přihlášku najdete na našich webových stránkách www.zsamsvetrni.cz v sekci tiskopisy školy. Pokud nemáte přístup na web, lze tyto tiskopisy vyzvednout v 1. třídě mateřské školy od 29. dubna 2020. Kritéria pro přijetí jsou zveřejněny na webových stránkách školy. 

Mgr. Halka Jánová 

ředitelka ZŠ a MŠ Větřní