Vyhledat na webu

Zavřít
Zobrazit navigaci

Informace k zápisu do mateřské školy

Zápis pro školní rok 2024/25

proběhne 13. 5. 2024 od 8:00 -16:00 hodin a 14. 5. 2024 od 8:00 – 12:00 hodin v kanceláři zástupkyně ředitele pro MŠ Zuzany Bohdalové, Školní 294. 

Zákonný zástupce dítěte k zápisu donese

  • Rodný list dítěte
  • Svůj občanský průkaz nebo u cizinců doklad o oprávněnosti pobytu na území ČR k prokázání totožnosti
  • Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
  • Evidenční list - potvrzený lékařem

Rozhodnutí o přijetí bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých dětí pod přiděleným registračním číslem na webových stránkách školy do 30-ti dnů.

Rozhodnutí o nepřijetí bude doručeno zásilkou do vlastních rukou žadatele.

Odkaz na žádost o přijetí a evidenční list najdete níže pod textem. Tyto tiskopisy je možné vyzvednout také v 1. třídě mateřské školy. Kritéria pro přijetí jsou zveřejněna na webových stránkách školy.Žádost o přijetí

Zde naleznete žádost o přijetí do MŠ

Evidenční list

Zde naleznete evidenční list.