Vyhledat na webu

Zavřít
Zobrazit navigaci

Informace k zápisu do mateřské školy

Zápis pro školní rok 2022/23

proběhne 9. 5. 2022 od 9:00 -16:00 hodin a 10. 5. 2022 od 9:00 – 12:00 hodin v kanceláři vedoucí učitelky MŠ Zuzany Bohdalové, Školní 294. Tento termín zápisu je určen pro děti s českým státním občanstvím a cizincům kromě ukrajinských.

Zákonný zástupce dítěte k zápisu donese

  • Rodný list dítěte
  • Svůj občanský průkaz nebo u cizinců doklad o oprávněnosti pobytu na území ČR k prokázání totožnosti
  • Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
  • Evidenční list - potvrzený lékařem

Rozhodnutí o přijetí bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých dětí pod přiděleným registračním číslem na webových stránkách školy do 30-ti dnů.

Rozhodnutí o nepřijetí bude doručeno zásilkou do vlastních rukou žadatele.

Evidenční list a přihlášku najdete na našich webových stránkách www.zsamsvetrni.cz v sekci tiskopisy školy. Pokud nemáte přístup na web, lze tyto tiskopisy vyzvednout v 1. třídě mateřské školy od 25. dubna 2022. Kritéria pro přijetí jsou zveřejněny na webových stránkách školy.


Zvláštní zápis v termínu pátek 1. července 2022 je určen pouze pro osoby, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině nebo bylo uděleno vízum k pobytu na 90 dnů za účelem strpění (nevztahuje se na ostatní cizince). Místo uskutečnění zvláštního zápisu bude ještě upřesněno.

Žádost o přijetí

Zde naleznete žádost o přijetí.

Evidenční list

Zde naleznete evidenční list.