Vyhledat na webu

Zavřít
Zobrazit navigaci
Družina
Družina
Družina
Družina

Školní družina

V provozu jsou tři oddělení  s kapacitou 75 dětí, určené pro žáky z 1. - 5.tříd. Výjimku tvoří  starší děti, dojíždějící z  okolních vesnic. Pracují s nimi tři kvalifikované vychovatelky.

Děti mohou docházet do družiny před začátkem vyučování v době od 5.45 do 7.30 hodin. Odpolední provoz je od 11,20 do 16.00 hodin.

Družiny jsou vybaveny moderním nábytkem, stavebnicemi, hrami, hračkami, sportovními pomůckami i audiovizuální technikou. Starší děti využívají počítače, kde jsou nainstalovány výukové programy a dětské hry.

Ve třídách je dostatek pomůcek pro pracovní a výtvarnou činnost, při které získávají děti určitou zručnost. 

Pro děti pořádáme různé besedy, soutěže, besídky a výlety po okolí. Naši družinu téměř pravidelně navštěvuje menší divadélko, které vtáhne děti do pohádky.

Děti jsou vedeny k upevňování návyků slušného chování, kamarádských vztahů, udržování čistoty a pořádku a slušného stolování.


Všichni se řídíme družinovým mottem:

Do družiny chodíme rádi,
jsme tu všichni kamarádi.
Hrajeme si, malujeme
u toho se zasmějeme.
Venku potom dovádíme,
než jdeme domu, uklidíme.

Vnitřní řád školní družiny