Vyhledat na webu

Zavřít
Zobrazit navigaci

Proč zapsat dítě do naší školy

 • Vaše dítě budou učit plně kvalifikovaní pedagogové
 • možnost umístit dítě po vyučování do družiny  (na I. stupni)
 • výuka angličtiny již od 3. ročníku v nové jazykové učebně
 • výuka informatiky již od 4. ročníku
 • výuka v učebnách s interaktivní tabulí (i na I. stupni)
 • možnost přístupu na Internet v počítačové učebně školy
 • praktické využívání výukových počítačových programů
 • bohatá mimoškolní činnost (kroužky se zaměřením na sport, dramatickou a výtvarnou činnost, rybářství aj.)
 • široká nabídka volitelných předmětů
 • děti mohou ovlivňovat dění ve škole prostřednictvím Školní žákovské rady
 • zapojení dětí do projektů "Obědy pro jihočeské děti"
 • vynikající kuchyně