Vyhledat na webu

Zavřít
Zobrazit navigaci

Zápis do Základní školy Větřní pro školní rok 2024/2025 se koná:

ve čtvrtek 11. dubna 2024

od 14 do 18 hodin

v budově staré školy

Zápis je určen pro děti: 

 • narozené od 1. 9. 2017 – 31. 8. 2018
 • s odkladem povinné školní docházky ve školním roce 2023/2024

Zápisu se mohou účastnit i děti mladší 6 let. V případě, že se narodily v době do 31. 12. 2017, musí mít doporučení pedagogicko-psychologické poradny. V případě, že se narodily po 31. 12. 2018, musí mít doporučení pedagogicko-psychologické poradny a pediatra.

Co všechno potřebujete k zápisu do školy? Aby mohl být váš budoucí prvňáček zapsán do školy, je nutné dodat:

 • řádně vyplněnou přihlášku 
 • žádost o přijetí dítěte do první třídy k základnímu vzdělávání; zde si můžete stáhnout Žádost o přijetí do 1.třídy ZŠ
 • občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte (v případě konání zápisu „na dálku“ přiložit kopii)
 • Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat. Pěstoun není zákonný zástupce.


Odklad povinné školní docházky 

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, může zákonný zástupce dítěte v době zápisu písemně požádat o odklad povinné školní docházky, doplněná o doporučující posouzení pedagogicko-psychologickou poradnou a odborným lékařem.

Žádost o odklad musí být škole předána nejpozději v den zápisu, tedy 11. 4. 2024.

Zde si můžete stáhnout Žádost o odklad.  

občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte (v případě konání zápisu „na dálku“ přiložit kopii)


Veškeré potřebné dokumenty můžete doručit do školy následujícími způsoby:

 1. do datové schránky školy
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem zákonného zástupce dítěte (nelze jen poslat prostý e-mail)
 3. poštou, nejlépe jako doporučenou zásilku
 4. osobním podáním – vhozením do poštovní schránky umístěné zpravidla u vchodu do budovy školy
 5. osobním podáním v kanceláři školy nejpozději v den konání zápisu

Při podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce uvede zákonný zástupce:

 • jméno a příjmení žadatele (dítěte),
 • datum narození,
 • místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování, označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní základní škola),
 • podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného zástupce, který dítě při podání žádosti zastupuje)


Počet tříd, kapacita 

Jsme připraveni otevřít dvě první třídy, každou v počtu maximálně 25 žáků. O rozdělení do tříd rozhoduje vedení školy.