Vyhledat na webu

Zavřít
Zobrazit navigaci

Školní jídelna je zařízení sloužící především pro zajištění stravování žáků základní a mateřské školy. Mimo tuto hlavní činnost zajišťuje také závodní stravování pro zaměstnance školy a byla jí zřizovatelem povolena i doplňková činnost, která je využívána k zajištění stravování cizích strávníků, především důchodců a maminek na mateřské dovolené. Také pečovatelská služba využívá našich služeb pro své klienty. Obědy pro mateřskou školu zajišťujeme od 1.9.2006.

Školní jídelna se nachází v budově (pavilonu) mezi tzv. starou a novou školou . Kancelář školní jídelny je umístěna v přízemí budovy, vpravo po vstupu hlavním vchodem. Jídelna a kuchyně se nacházejí v 1. patře. Veškeré informace a sdělení jsou umisťovány na nástěnce  ŠJ u prodejního okénka, na vstupních dveřích do budovy a internetových stránkách školy..

Jídelna nabízí 1 menu.

K 1.11.2021 máme přibližně 403 strávníků, z toho:

 • 178 žáků ZŠ
 • 96 dětí MŠ
 • 44 zaměstnanců
 • 85 cizích strávníků

Výdej 

Výdejní doba je od 11.00 do 14.00 hod. Ve výjimečných případech, např. zkrácení školního vyučování, je výdejní doba upravena, oznámení o změně je vždy předem vyvěšeno.

Aktuální jídelní lístek na dva týdny  je umístěn na nástěnce ŠJ a v jídelně, dále na internetových stránkách školy. Jídelna si vyhrazuje právo na jeho případné změny. Stravu nelze z hygienických důvodů vydávat současně do jídlonosičů a na talíře, proto je pro výdej do jídlonosičů vyhrazena doba od 11.00 do 11.25 hod. Pokud si strávníci z vážných důvodů nemohou v tomto čase oběd sami vyzvednout, pro tento účel je vyhrazen před jídelnou speciální stůl, kde mohou jídlonosič zanechat a do 14.00 hod. vyzvednout naplněný. Jídlonosič musí být vždy čistý a označen jménem. Obědy vydané do jídlonosičů jsou určeny k okamžité spotřebě.

Prodej

Obědy se prodávají vždy v posledním týdnu měsíce na měsíc následující, upřesnění termínu prodeje je vždy vyvěšeno na nástěnce ŠJ , na vstupních dveřích budovy a internetových stránkách školy.

Zaplacení stravného je možno provádět v hotovosti u okénka ŠJ nebo bezhotovostní platbou - trvalým příkazem z vašeho účtu.

Pokyny pro trvalý příkaz:  aktualizováno k 1.8.2021

 • Trvalý příkaz k úhradě se splatností do 20. dne v měsíci pro měsíc následující, pro celkem 10 měsíců v roce - srpen až květen, tedy mimo června a července. Pokud vám peněžní ústav vyhotoví příkaz pouze na celý rok, budou vám přeplatky za hlavní prázdniny vráceny v hotovosti ve ŠJ nebo na požádání zpět na váš účet. Děti navštěvující MŠ i o hlavních prázdninách platí celých 12 měsíců.
 • Variabilní symbol je evidenční číslo žáka, které vám na požádání sdělíme.
 • Číslo účtu ZŠ Větřní: 503106544/0600
 • Platba je stálá - zálohová :
 • pro žáky ZŠ:
  • I. kategorie 7-10 let -     580,- Kč
  • II. kategorie 11-14 let -  620,- Kč
  • III. kategorie 15 a více - 660,- Kč
 • pro děti MŠ
  • I. kategorie 3-6 let -       800,- Kč  celodenní
  •                                        640,- Kč  po obědě
  • II. kategorie 7 a více -    840,- Kč  celodenní
  •                                        680,- Kč  po obědě

O vyúčtování záloh za skutečně odebrané obědy můžete požádat vždy k 30.6. a 31.12., je však možno i kdykoliv během školního roku, pokud se vaše přeplatky z nějakého důvodu navýší.

Přihlášení a odhlášení

Přihlášení a odhlášení stravy je nutno provádět vždy den předem do 14.00 hod., a to buď osobně nebo telefonicky na č. tel. 380 732 100, mob. 725 431 227 - možno i SMS.

Stravování žáků ve ŠJ je omezeno pouze na dobu jejich pobytu ve škole. Tzn. v době jakýchkoliv školních prázdnin, ředitelského volna nebo nemoci nemají žáci nárok na školní stravování a rodiče musí zajistit stravování jiným způsobem, např. ve školní jídelně za plnou cenu cizího strávníka. Pouze první den nemoci je možné vyzvednout oběd do přinesených jídlonosičů, další obědy musí být odhlášeny. Neodhlášené obědy budou přeúčtovány za plnou cenu cizího strávníka a nevyzvednuté obědy propadají bez nároku na vrácení peněz.