Vyhledat na webu

Zavřít
Zobrazit navigaci


Upozorňujeme rodiče na nutnost odhlašování stravy do 14 hodin předchozí den, pokud není odhlášena,

strava  propadá bez nároku na vrácení peněz.

Stravné se odhlašuje u vedoucí školní jídelny, tel. 380732100 nebo mob. 725431227 - možno i SMS, nebo na školní G-mail: lenka.benychova@zsamsvetrni.cz

Přihlášky v MŠ na prázdniny jsou závazné, a lze je tudíž odhlásit jen v případě nemoci dítěte. 


PRODEJ STRAVNÉHO NA MĚSÍC ŘÍJEN 


Pondělí    25.09. OD 7.00 – 11.00 12.00 – 14.30

Úterý        26.09. OD 7.00 – 11.30 12.00 - 14.30

Středa       27.09.OD 7.00 – 11.30 12.00 – 16.00

Pátek         29.09. od 7.00 – 11.30        

         

Stravné za žáky musí být zaplacené do 29.09.2023, odklady plateb se NEPOVOLUJÍ.

V ŘÍJNU 2023 pro žáky celkem 22 obědů 


 žáci 1. kateg. 748,- Kč

 žáci 2. kateg. 792,- Kč

 žáci 3. kateg. 836,- Kč

 cizí strávníci 1870,- Kč

 cizí stráv. důchodci 1430,- Kč


Celodenní strava MŠ 1 990,- Kč 

Po obědě 817,- Kč

Celodenní strava MŠ 2 1034,- Kč

Po obědě 858,- Kč