Vyhledat na webu

Zavřít
Zobrazit navigaci

Školní žákovská rada  je orgán, který se skládá se zástupců 4. - 9. třídy. Z každé třídy jsou voleni 2 zástupci.  Jeho cílem je hájit zájmy žáků a organizovat pro žáky různé školní akce jako např. sportovní turnaje, "den bláznů", "barevný týden" apod. Schází se pravidelně 1x měsíčně.

Členové školní žákovské rady 2023/2024

4.A Cecilie Siváková
Matěj Beneš
4.B Jan Tomáš
Radek Zeman
5.A Sára Gahutová
Jan Jungwirth
5.B Karolína Váňová
Ondřej Gendráč
6.A Lukáš Chmelík
Justýna Dumková
6.B Lukáš Křemen
Adéla Roháčková
7.A Lucie Saitlová
Milan Sivák
7.B Vojtěch Bohdal
Anna Malypetrová
8,A Jan Fazekaš
Ondřej Fleischhacker
8.B Filip Kotlár
František Fošum
9.A Erik Fuchs
Miriam Štindlová


Pravidla školní žákovské rady

  • Členy ŠŽR mohou být žáci od 4. ročníku.  Každá třída od tohoto ročníku výše má právo na 2 zástupce, přičemž jeden zástupce je volen žáky své třídy, druhého jmenuje třídní učitel. Funkční období členů je 1 školní rok. Odvolat člena ŠŽR může třídní učitel nebo pedagogové pověření řízením ŠŽR.
  • Zvolený zástupce je povinen se pravidelně zúčastňovat všech jednání ŠŽR.
  • Všichni členové ŠŽR mají navzájem zcela rovnoprávné postavení.
  • Povinností člena ŠŽR je informovat pravdivě své spolužáky o projednávaných problémech a o rozhodnutích, ke kterým ŠŽR dospěla.
  • Rozhodnutí ŠŽR jsou pro všechny žáky závazná.
  • ŠŽR nebude zasahovat do školních záležitostí, jejichž rozhodování a posuzování patří do pravomocí ředitele školy. Rozhodnutí vedení školy bude respektovat.
  • V případě, že práce ŠŽR bude pouze formální, může ředitel školy její činnost kdykoliv ukončit.