Vyhledat na webu

Zavřít
Zobrazit navigaci

Školská rada

je orgán školy, umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Školskou radu zřizuje zřizovatel (město Větřní), který zároveň stanoví počet jejich členů a vydává její volební řád.

Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy.

Členové školské rady

jméno zástupce kontakt
Mgr. Ivana Temiaková zástupce školy, předsedkyně školské rady
Tomáš Kysela zástupce rodičů, místopředseda školské rady
Zuzana Bohdalová zástupce rodičů
Lenka Homerová zástupce města Větřní
Mgr. Jana Jakešová zástupce školy
Bc. Radomír Sára zástupce města Větřní
Jana Šoberová zástupce rodičů
Bc. Kateřina Šustrová zástupce města Větřní
Mgr. Tereza Vojtíšková zástupce školy