Vyhledat na webu

Zavřít
Zobrazit navigaci

Kritéria pro přijetí do mateřské školy pro školní rok 2024/2025

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Větřní, Školní 232, stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 36 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k plnění povinné školní docházky. Podmínkou přijetí jsou zvládnuté základní hygienické a sebeobslužné činnosti dítěte (např. není na plenkách, pije z hrnku, nají se lžící). V případě shodného počtů bodů rozhoduje datum narození dítěte (přednost mají starší děti.)

1. Dítě má trvalý pobyt ve spádové oblasti Města Větřní - 5 bodů

2. Věk dítěte: 5 let - 6 bodů

4 roky  - 3 body

3 roky - 2 body

3. Dítě se hlásí k celodennímu provozu - 1 bod


U cizince podle (§ 20 zákona č. 561/2004 Sb.) se posuzuje hlášené místo pobytu na území ČR (§ 93 a násl. zák. č. 326/1999 Sb.), které prokáže příslušným platným dokladem.

Maximální kapacita MŠ je 112 dětí, řádný termín nástupu do MŠ je 2. 9. 2024.Mgr. Halka Jánová

ředitelka ZŠ a MŠ Větřní